28 kwietnia 2014 – Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

hs rysW Polsce Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy został ustanowiony w 2003 roku przez Sejm RP. Jak co roku, zarówno w Polsce jak i Europie tego dnia organizowane będą obchody.

A my korzystając z okazji chcemy poinformować o realizowanym przez Danmar Computers projekcie pt. „Getting Health & Safety Across Europe – H&S@work”. Projekt realizowany jest w ramach programu Uczenie się prze całe życie, Leonardo da Vinci (transfer innowacji) przez 8 organizacji z 5 krajów UE. Celem projektu jest obniżenie wypadkowości w miejscu pracy oraz chorób związanych z wykonywanym zawodem.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia i bezpieczeństwa w pracy zapraszamy na stronę projektu: http://healthandsafetyatwork.eu

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.