Fundusze UE

run

 Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom Klientów, firma Danmar Computers oferuje szeroki wachlarz usług związany z pozyskiwaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych.

 1. Opracowanie wniosków o dofinansowanie. Przygotowanie pełnej dokumentacji wniosków o dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych, m.in. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych. Realizacja procedury złożenia i kontaktu z instytucjami zarządzającymi programami.
 2. Opracowanie analiz, planów, strategii. Przygotowanie profesjonalnych opracowań tematycznych z zakresu analizy ekonomicznej i finansowej, analizy strategicznej, strategii eksportu, strategii innowacji, strategii komercjalizacji wyników badań.
 3. Wsparcie procesu realizacji projektu. Doradztwo i współpraca w realizacji szerokiego zakresu działań projektowych, pomoc w prowadzeniu dokumentacji i przygotowaniu do kontroli projektów.

Oprócz tego, oferujemy specyficzne usługi z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego:

Dla przedsiębiorstw:

 • Opracowania koncepcji zarządzania przez projekty z wykorzystaniem aplikacji informatycznej,
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • Zarządzanie procesami biznesowymi,
 • Dostosowanie metod zarządzani informacją do specyfiki branży,
 • Konsultowanie kształtu wniosków w nowej perspektywie finansowej, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

Dla jednostek samorządu terytorialnego:

 • Audyt kierunków rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • Opracowanie strategii rozwoju przestrzennego,
 • Opracowanie Planów zrównoważenia energetycznego.