PRINT STEM – spotkanie we Włoszech

PRINTSTEM Fidenza 005Skrót PRINT STEM pochodzi od angielskiej nazwy projektu Pedagogical Resources IN Teaching Science, Technology, Engineering, Mathematics. Projektu, w którego realizację zaangażowany jest Danmar Computers.

22 i 23 stycznia 2015 roku, Instytut Bereniniego gościł partnerów projektu w Fidenzy, we Włoszech. Celem spotkania było wzajemne poznanie partnerów i założeń projektu.

Ogólnym celem projektu jest zaprojektowanie i sprawdzenie metodologii i eksperymentów, które znajdą zastosowanie podczas lekcji przedmiotów ścisłych. Na początku spotkania każdy z partnerów przedstawił swoją organizację i pokrótce omówił swoją rolę w projekcie.

Następnie gospodarze zaprezentowali wszystkim założenia ogólne projektu PRINT STEM, jego rezultaty oraz rolę każdego z partnerów podczas poszczególnych etapów projektu. Dyskusja toczyła się wokół tematu druku 3D i jak w ramach projektu można pokonać podstawowe bariery związane z zastosowaniem tej metody, która dla wielu osób wciąż jest nowością.

W drugiej części spotkania, przedstawiciele szkoły Kirkby Stephen Grammar School podzieli się swoimi doświadczeniami z wdrażania druku 3D do programu nauczania i przedstawili efekty pracy swoich uczniów.

W trakcie, zarządzono krótką przerwę na wizytę przedstawicieli lokalnego odpowiednika kuratorium oświaty oraz zastępcę burmistrza odpowiedzialnego za edukację w Fidenzie. Projekt i jego zakładane rezultaty cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych włodarzy.

W drugim dniu spotkania omówiono harmonogram prac projektu i ustalono terminy realizacji poszczególnych zadań. Spotkanie zamknięto prezentacją kwestii finansowych związanych z wydatkami podczas trwania projektu.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Wielkiej Brytanii, w miejscowości Kirkby Stephen, 20-21 kwietnia 2015 r.

erasmus

Changing lives. Opening minds.
Erasmus+