PLUR>E – Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Plur>E odbyło się 3 i 4 grudnia 2015 roku. Partnerzy projektu z siedmiu państw europejskich, Irlandii, Niemiec, Finlandii, Austrii, Polski, Turcji i Włoch spotkali się w Instytucie Technologii Tralee (Irlandia). Głównym celem projektu Plur>E jest wdrożenie ogólnoszkolnej polityki wielojęzyczności w szkołach biorących udział w projekcie.

Po poznaniu się, partnerzy projektu omówili wszystkie rezultaty, oraz prace w projekcie i ustalali działania jakie należy podjąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Danmar Computers jest odpowiedzialny za stworzenie systemu informatycznego, który będzie realizował główny cel projektu. Podczas zebrania trwała dyskusja nad wybraniem odpowiedniego systemu do zarządzania projektem. Głównym kryterium wyboru była łatwość tworzenia dyskusji oraz rozdzielania zadań pomiędzy wszystkich partnerów. Idealnym kandydatem okazał się być AdminProject, który spełniał wszystkie wymagania. Następne spotkanie w ramach projektu Plur>E zostało zaplanowane na koniec kwietnia 2016 roku w Turcji.