Pierwsze spotkanie w projekcie SEAMAP

W dniach 12-13 luty 2018r. w Stambule w Turcji, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu ” Searching the Extensive Application at Maritime Protocol”.

W pierwszym dniu spotkania Partnerzy przedstawili swoje organizacje, następnie przedstawiono projekt oraz związane z nim obowiązki poszczególnych partnerów. Ostatnią częścią pierwszego spotkania było omówienie budżetu.
Drugiego dnia spotkanie miało miejsce w siedzibie organizacji koordynatora. Zostały omówione kwestie związane z outputami 1 i 2, nazwą strony i platformy www oraz zarządzaniem i komunikacją w projekcie. Na koniec został ustalony termin następnego spotkania, które odbędzie się 4-5 czerwiec 2018r. w Hiszpanii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.