Konferencja upowszechniająca projektu e-CAL

W dniu 15 lutego 2017r. w siedzibie firmy Danmar Computers zgromadzili się interesariusze projektu e-CAL: przedstawiciele uczelni wyższych, szkół średnich i instytucji szkoleniowych.

Wydarzenie poświęcone było ewaluacji rezultatów projektowych: podręczników dla trenerów i uczniów języków obcych. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami, dostarczyli cenne uwagi i zaproponowali propozycje zmian. Zebrane informacje zostaną uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznego kształtu podręczników.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.