Biuletyn w projekcie SOFIA

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym opracowanym w projekcie SOFIA (Strategies tO strenghten executive Functions In Adults).
Z udostępnionego materiału dowiesz się więcej o tym projekcie, który jest realizowany od 01.09.2017r.
Tu pobierzesz BIULETYN NR 1

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.