ACE – Ostatnie spotkanie i konferencja zamykająca projekt

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Developing adult educators‘ competences to promote learners‘ lifestyle entrepreneurship (ACE)” odbyło się w dniach 30-31 sierpnia 2017 r. w Kownie na Litwie.

Gospodarzem spotkania był Kauno Rajono Svietimo Centras – koordynator projektu. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu oraz jego rezultatów. Bardzo szczegółowo omówiono platformę e-learningowa i jej zawartość. Każdy z partnerów zaprezentował przygotowane przez siebie tematy. Spotkanie połączone było z konferencją zamykającą projekt. W czasie której przedstawiono dobre praktyki w zakresie promowania przedsiębiorczości wśród osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wyświetlono również video z krótkimi historiami sukcesu m.in. „Powrót do natury” Stanoi Georgiev i „Nauczyciel tańca” Stanisław Maciej Bergera.

Na zakończenie konferencji podsumowano realizację projektu oraz wyznaczone zostały zadania związane z przygotowaniem raportu końcowego.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.