Trzecie spotkanie w ramach projektu S.P.R.E.A.D.

W dniach 4 i 5 grudnia 2017r., partnerzy w projekcie SPREAD spotkali się w Lizbonie (Portugalii) w biurze firmy Euroyouth. Spotkanie dotyczyło ewaluacji odbytych już szkoleń dla pracowników (LTTA) oraz dyskusji o bieżących zadaniach w ramach przygotowywania treści do podręcznika dobrych praktyk. Omówiono również stronę projektową i inne kwestie związane z upowszechnianiem.

Partnerzy wypowiedzieli się na temat prac w obrębie każdego z już przygotowanych rozdziałów do podręcznika, dostarczając propozycje dalszych zmian.
Strona projektowa została dokładnie oglądnięta pod względem propozycji zmian.
Konkluzją były decyzje o przygotowaniach do kolejnych szkoleń pracowników oraz o kolejnych etapach prac w ramach projektu.
Partnerstwo kolejny raz spotka się w Salerno (we Włoszech) w kwietniu 2018r. podczas LTTA#5.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.