Trzecie szkolenie LTTA w ramach projektu SPREAD.

Od 24 do 28 lipca, przedstawiciele partnerów projektu SPREAD, uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez 3s, w Wiedniu (Austria). Jako że głównym tematem projektu jest mobilność, podczas szkolenia LTTA, partnerzy skoncentrowali się na kwestiach związanych z rozpoznawaniem i walidacją kwalifikacji uzyskanych w ramach projektów mobilności.

Pierwszy dzień szkolenia dotyczył podstaw i znaczenia systemu ECVET w projektach mobilności, następnego dnia partnerzy skupili się na efektach uczenia się (Learning Outcomes) w odniesieniu do projektów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego. Uczestnicy mieli możliwość rozmowy z ekspertem z IFA – organizacją realizującą międzynarodową mobilność dla młodych pracowników. Trzeciego dnia szkolenia, partnerzy skoncentrowali się na procedurach ewaluacji i narzędziach służących wdrażaniu systemu ECVET. Warsztaty odbyły się we współpracy z koordynatorem projektu Erasmus+ VARE. W czwartek, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z ekspertem z OEAD – austriackiej narodowej agencji zajmującej się mobilnością ponadnarodową. Podczas ostatniego dnia, partnerzy mieli możliwość podsumowania całego szkolenia i omówienia efektów uczenia się.

Całe szkolenie było profesjonalnie zorganizowane, po szczegółowych prezentacjach uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia zdobytej wiedzy dzięki licznym zajęciom praktycznym, pracy w grupach czy spotkaniach z ekspertami. Wszystko to przyczyniło się do stworzenia bardzo pozytywnej atmosfery sprzyjającej nauce i wymianie doświadczeń.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.