IDEA – Supporting tools and training to support multidisciplinary IDEAtion processes for innovation

IDEA – Supporting tools and training to support multidisciplinary IDEAtion processes for innovation
Numer projektu: 2020-1-ES01-KA227-ADU096094
Czas realizacji: 01.03.2021 – 28.02.2023

Opis projektu

Innowacyjność jest od wielu lat uznawana za klucz do wzrostu, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 jeszcze bardziej uwypukliła jej znaczenie. Niespodziewana, bezprecedensowa sytuacja postawiła przed wszystkimi firmami i profesjonalistami wyzwanie, aby wytężyć swoją odporność i użyć umiejętności innowacyjnych w celu przetrwania. Podczas gdy wiele firm z trudem przetrwało skutki gospodarcze wywołane przez pandemię, niektóre wykazały się kreatywnością i innowacyjnością, dostosowując swoje procesy i przenosząc zasoby w celu dostarczenia nowych produktów w wysokim stopniu odpowiadających bieżącym warunkom. Większość firm boryka się jednak z koniecznością dostosowania się do nowej, globalnej sytuacji. Jednym z najbardziej dotkniętych jej negatywnymi skutkami sektorów był sektor kreatywny. Drastycznie ograniczył on swoją działalność i odnotował duży spadek gospodarczy. Podczas gdy pandemia uwypukliła ogólny brak elastyczności i gotowości ekosystemu przedsiębiorczości do szybkiego reagowania, to zwiększyła ona również otwartość na innowacje i współpracę międzysektorową oraz możliwości poprawy procesów i kultury innowacji w przedsiębiorstwach.
W tym kontekście, projekt IDEA proponuje nowe rozwiązanie, poprzez dostarczenie narzędzi i ścieżek rozwoju, aby wspierać firmy w tworzeniu kreatywnych rozwiązań poprzez procesy tworzenia pomysłów. Mają one zostać dodatkowo wzmocnione poprzez ścisłą współpracę między tradycyjnymi i nowoczesnymi MŚP oraz start-upami, co ma być sposobem na podniesienie jakości opracowywanych pomysłów związanych z innowacjami i zmniejszenie istniejących różnic między przedsiębiorstwami z tych sektorów. Dzięki połączeniu MŚP, startupów i branży kreatywnej wszyscy partnerzy będą mieli okazję wykorzystać jedną z wielu zaprezentowanych wizji i podejść oraz współpracy międzysektorowej, która da nowe możliwości zrównoważonego rozwoju każdemu z nich. Projekt ma zatem na celu opracowanie nowego narzędzia wspierającego innowacje, kreatywność i współpracę jako sposób na wzrost, zrównoważony rozwój i odporność przedsiębiorstw na nieoczekiwane sytuacje gospodarcze.

Cel projektu:

Projekt IDEA ma na celu opracowanie nowego narzędzia wspierającego innowacje, kreatywność i współpracę jako sposób na wzrost, zrównoważony rozwój i odporność przedsiębiorstw w nieoczekiwanych sytuacjach.

Celem projektu jest:

 1. Dostarczanie nowych narzędzi i ścieżek rozwoju, aby wspierać firmy w opracowywaniu nowych rozwiązań poprzez procesy ideacyjne, czyli związane z tworzeniem nowych pomysłów.
 2. Podniesienie jakości opracowywanych innowacyjnych pomysłów .
 3. Zmniejszenie istniejącej luki między przedsiębiorstwami z sektorów tradycyjnych a kreatywnymi MŚP i startupami.

Grupa docelowa:

 • Tradycyjni i kreatywni menedżerowie oraz pracownicy MŚP i startupów.
 • Organizacje współpracujące z grupami docelowymi (m. in. stowarzyszenia biznesowe, izby handlowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory, konsultanci i trenerzy, uniwersytety), jak również lokalni, regionalni i krajowi decydenci polityczni.

Rezultaty projektu:

Platforma online, na której znajdować się będą:

 • Narzędzie do profilowania MŚP
 • Narzędzie dopasowywania kreatywnych technik
 • Narzędzie dopasowujące dla MŚP
 • E-Przewodnik dla ideacji – wskazówki krok po kroku, zestaw narzędzi, profil osobisty wraz z wynikami
 • Metodologia świadomości i zaangażowania
 • Przewodnik z zaleceniami i wskazówkami.

Strona projektu: w przygotowaniu.

Partnerzy

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA – Hiszpania (koordynator)

E&D KNOWLEDGE CONSULTING – Portugalia

DANMAR COMPUTERS SP ZOO – Polska

ASOCIACIÓN VALENCIA INNO HUB – Hiszpania

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE – Włochy

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.