Zapytanie ofertowe w ramach projektu “Do pracy – Gotowi – Start!”

Aktualizacja z dnia 23.09.2016
Dotyczy: Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2016 roku na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)”
Informujemy, że w wyniku zakończonego postępowania na wykonawcę usługi została wybrana firma: Eureka Centrum Kursowe w ramach Eureka Zespół Szkół.
Oferta wpłynęła w dniu 21.09.2016
Cena oferty: 78 960,00 PLN


Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2016 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu “Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)”.

Więcej informacji w załącznikach.