Zapytanie ofertowe w ramach projektu “Do pracy – Gotowi – Start!”

Aktualizacja z dnia 14.09.2016
W związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie zostaje unieważnione.


Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2016 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu “Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)”.

Więcej informacji w załącznikach.