Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii Numer projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 Opis projektu Głównym celem realizacji projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i ...
Czytaj dalej...