WINN

WINN – Workouts for innovation leaders
Numer projektu: 2020-1-RO01-KA204-079799
Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022

Opis projektu

Projekt WINN poświęcony jest opracowaniu programu rozwoju potencjału, który przygotuje kadrę kierowniczą MŚP do podejmowania innowacyjnych działań i szerzeniu innowacyjnej kultury w organizacjach. Jego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości otwartych szkoleń dla kadry kierowniczej MŚP, której brakuje obecnie wiedzy oraz umiejętności aby sprostać wyzwaniom związanym z kształtowaniem innowacyjnej organizacji.

W ramach projektu powstaną następujące rezultaty:

  1. Metodologia personalizacji WINN (IO1), będzie skupiać się na diagnozowaniu obszarów poszczególnych dni tygodnia użytkowników oraz indywidualnych barier w zakresie ich zdolności innowacyjnych. Będzie również podkreślać konkretne obszary, które wymagają poprawy.
  2. Metodologia treningów WINN (IO2), zapewni użytkownikom sesje dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie zmian behawioralnych i poznawczych, które dotyczą indywidualnego sposobu myślenia, zachowań i uprzedzeń. Celem tego rezultatu jest maksymalizacja proinnowacyjnych zachowań i przekonań.
  3. Zestaw Narzędzi WINN (IO3) służący do wspierania praktycznej nauki. Zestaw narzędzi będzie zawierał ćwiczenia, przypadki, historie motywacyjne i krótkie wywiady wspierające realizację treningów, filmy wideo itp. Celem tego rezultatu jest zwiększenie interaktywności i wpływu programu.
  4. Aplikacja mobilna WINN (IO4). Aplikacja zapewni bezpośredni dostęp do interaktywnego procesu uczenia się. Będzie odpowiadać na potrzeby MŚP i zapewni łatwą realizację programu dla każdego uczestnika w całej UE.
  5. Raporty z zajęć WINN (IO5), celem tego rezultatu jest zgromadzenie doświadczenia oraz wiedzy partnerów i interesariuszy. Wyniki testowania oraz wyciągnięte wnioski będą służyć jako podstawa do stworzenia kompleksowego podręcznika a także będą wspierać budowanie innowacyjny sposób myślenia w celu wspierania innowacyjnej kultury w MŚP.

Strona internetowa: W trakcie realizacji

Partnerzy:

Koordynator: Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala  – Rumunia

E&D Knowledge Consulting, LDA – Portugalia

Danmar Computers Sp z o.o. – Polska

Instalofi Levante SL – Hiszpania

Universitatea Din Pitesti – Rumunia

Hanse-Parlament EV – Niemcy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.