We Tomorrow

We Tomorrow
Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050038
Czas realizacji: 05-09-2018 – 04-09-2020
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Projekt We Tomorrow koncentruje się w szczególności na osobach przedwcześnie porzucających naukę oraz „seniorach”. Projekt chce połączyć pracę obu grup w celu edukacji międzykulturowej / międzypokoleniowej i uczenia się przez całe życie.
Główne cele projektu We Tomorrow to:

  • Opracowanie kompendium cyfrowego (on-line),
  • Stworzenie 11 pakietów treści wirtualnych skierowanych do osób starszych, stworzonych na podstawie 10 wydarzeń kulturalnych / historycznych, które miały miejsce w przeszłości uczestników, ich miastach / krajach. (Dziedzictwo kulturowe). Pakiety zostaną przygotowane przez uczniów,
  • Stworzenie okularów z materiałów pochodzących z recyklingu w celu wizualizacji zawartości RV.

Strona projektu: we-tomorrow.eu

Partnerzy

Stucom SA – Barcelona, Hiszpania (koordynator)
SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen i Nordjylland – Aalborg, Dania
Danmar Computers sp z o.o. – Rzeszów, Polska
Graphistes de l’Ombre – Marsylia – Francja
ROC Da Vinci College – Dordrecht – Holandia
The Isle of Wight College – Newport, Wielka Brytania

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.