WBL GUARANTEE

WBL GUARANTEE – Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning
Numer projektu: 2017-1-IT01-KA202-006161
Czas realizacji: 01.09.2017-31.08.2020
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie, opracowanie i zatwierdzenie szeregu praktycznych i metodycznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy nauczycieli pracujących w sektorze MSP (organizacja goszcząca) oraz doradców zawodowych (profesjonalistów). Skierowany jest do osób działających w sektorze publicznym i prywatnym (organizacja wysyłająca) w celu zapewnienia efektywnych rezultatów w kontekście WBL (nauczania w miejscu pracy), zwiększając w ten sposób skuteczność i atrakcyjność schematów WBL (nauczania w miejscu pracy). W rzeczywistości tworzenie wysokiej jakości WBL (nauczania w miejscu pracy) leży w centrum polityki UE w zakresie kształcenia i szkolenia. Gwarancja WBL (nauczania w miejscu pracy) jest zgodna z celami strategii „Europa 2020”, „ET 2020”, „Przemyślana edukacja”, „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, „Gwarancja dla młodzieży” oraz „EAfA”.

Projekt jest odpowiedzią na komunikat z Brugii i cele z Rygi, w szczególności w zakresie promowania WBL (nauczania w miejscu pracy) we wszystkich formach, łącznie z angażowaniem szerokiego grona interesariuszy. Zwiększenie WBL (nauczania w miejscu pracy) jest uważane za kluczowe narzędzie służące poprawie zdolności zatrudnienia ludzi, w szczególności ludzi młodych, przyczyniając się w ten sposób do realizacji strategii UE 2020 w zakresie zatrudnienia dla 75% populacji w wieku 20-64 lat.
Udowodniono, że jest to skuteczny sposób radzenia sobie z nierównowagą na rynku pracy, należy zatem jeszcze bardziej zwiększyć WBL (nauczanie w miejscu pracy), ponieważ nie ma obecnie wystarczającej liczby osób korzystających z tego sposobu uczenia się (COM 2016, 381 final).

Strona projektu: wbl.erasmus.site

Partnerzy

Regione Lazio – Rzym, Włochy
E.RI.FO. – Ente di Ricerca e Formazione – Rzym, Włochy
Danmar Computers sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
Confartigianato Imprese Lazio – Rzym, Włochy
Instalofi Levante SL – Walencja, Hiszpania
Federacion Empresarial Metalurgicavalenciana – Walencja, Hiszpania
Andalucia Emprende Fundacion Publica Andaluza – Sewilla, Hiszpania
M.M.C Management Center Limited – Nikozja, Cypr
Cyprus Chamber of Commerce and Industry – Nikozja, Cypr
Cyprus Productivity Centre – Nikozja, Cypr
Hochschule der Bundesagentur Fuer Arbeit – Mannheim, Niemcy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.