VETREALITY

Virtual Reality based training to upskill VET Teachers and Trainers and foster inclusion of SEN Students in WBL
Numer projektu: 2020-1-IT01-KA202-008380
Czas realizacji: 01.10.2020- 30.11.2022
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

VR nie jest prawie w ogóle reprezentowany na poziomie VET w ramach WBL z uwzględnieniem uczniów ze SPE. VETEREALITY ma na celu przyczynienie się do odpowiedniej edukacji w UE i digitalizacji oraz zwiększenie świadomości i wiedzy nauczycieli i szkoleniowców w zakresie obsługi i integracji technologii VR we własnych programach nauczania, aby ułatwić studentom ze SPE dostęp do WBL. Projekt ma charakter uzupełniający w stosunku do partnerstwa i rozwija innowacyjne narzędzia na poziomie UE, które są zgodne z następującymi priorytetami podkreślonymi w agendzie UE 2020 i w agendzie ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju: nauczanie integracyjne, kompetencje cyfrowe, wbl i mobilność studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Strona internetowa: https://vetreality.erasmus.site/

Grupa docelowa: Nauczyciele oraz Trenerzy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego

Rezultaty projektu:

O1: VETREALITY e-Compendium dla Nauczycieli oraz Trenerów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego – Podstawowym elementem kompendium będzie kompilacja co najmniej 20 wybranych aplikacji open source VR dla ustawień nauczania Nauczycieli i Trenerów Kształcenia Zawodowego, które będą intensywnie analizowane i testowane przez partnerstwo.

O2: VETREALITY Program szkoleniowy dla Nauczycieli oraz Trenerów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego – Program zostanie podzielony na ścieżkę „Nauka z przewodnikiem” w klasach i ścieżkę „Samodzielna nauka” i dostarczy grupie docelowej nauczycieli i trenerów VET wiedzy i kompetencji potrzebnych do włączenia aplikacji VR do własnych metod nauczania i szkolenia, mających na celu ułatwienie uczniom ze SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) dostępu do WBL na poziomie lokalnym i unijnym.

O3: VETREALITY Zestaw narzędzi dla Nauczycieli oraz Trenerów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego – zapewni nauczycielom i szkoleniowcom w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego zestaw nowych kompetencji cyfrowych w zakresie planowania i wdrażania mobilności uczniów ze SPE i będzie miało duży wpływ na motywowanie szkół/organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rodzin do podejmowania decyzji o udziale uczniów ze SPE w mobilności fizycznej.

Partnerzy

CO&SO – Florencja, Włochy (koordynator)

Reattiva – Campobasso, Włochy

Auxilium – Graz, Austria

Danmar Computers – Rzeszów, Polska

Inshea – Suresnes, Francja

Tolosako– Tolosa, Hiszpania

Cork Education and Training Board – Cork, Irlandia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.