SUSTRAINY

SUSTRAINY – Sustainable action Training for Youth
Numer projektu: 2019-3-FR02-KA205-016556
Czas realizacji: 01.02.2020 – 31.01.2022

Opis projektu

Głównym celem SUSTRAINY jest badanie nowych trendów rynkowych w zrównoważonym zarządzaniu biznesem oraz dostarczenie kompleksowych wytycznych do ich wdrażania przez młodych przedsiębiorców.

Cele projektu:

– Zdefiniowanie różnych podejść i koncepcji zrównoważonego rozwoju,

– Ocena poziomu wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie,

– Opracowanie i udostępnienie narzędzi służących do wdrażania zrównoważonych modeli biznesowych,

– Zapewnienie wytycznych poprzez istniejące systemy oceny i certyfikacji,

– Wspieranie dostosowania praktyk biznesowych do celów UE w zakresie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu, w szczególności do agendy zrównoważonego rozwoju na rok 2030,

– Ocena chęci przedsiębiorców do rozwoju ich modelu biznesowego.

Grupy docelowe:

SUSTRAINY zwraca się przede wszystkim do osób w wieku 18-35 lat:

– bezrobotnych lub poszukujących pracy, chętnych do podejmowania inicjatyw biznesowych,

– nowych przedsiębiorców, bez dyskryminacji ze względu na ich wykształcenie i pochodzenie zawodowe, płeć, religię czy orientację seksualną.

Strona internetowa: www.sustrainy.erasmus.site

Partnerzy

E-Juniors – Francja – Koordynator
Markeut Skills Sociedad Limitada – Hiszpania
Danmar Computers Sp z o.o. – Polska
Consorzio  Materahub Industrie Culturali e Creative – Włochy
Asociación Valencia Inno Hub – Hiszpania

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.