SILVER+

SILVER+ – Silver Economy as a new pathway to foster entrepreneurship and facilitate the disabled persons’ insertion and reinsertion in labour market.
Numer projektu: 2018-1-FR01-KA204-047742
Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Opis projektu

Silver + dotyczy gospodarki senioralnej, jako nowej ścieżki promowania przedsiębiorczości i ułatwiania osobom starszym, a także niepełnosprawnym uczestnictwa oraz powrotu na rynek pracy. Projekt należy do Akcji Strategiczne Partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych.

W ramach projektu można wyróżnić trzy grupy docelowe:

  • Nauczycieli osób dorosłych
  • Dorosłych niepełnosprawnych (w wieku do 60 lat)
  • Innych zainteresowanych tematyką gospodarki senioralnej

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca projektu:

  • Ramy kompetencji SILVER+
  • Platforma e-learningowa SILVER+
  • Zbiór narzędzi do nauki metodą blended learning
  • Moduły szkoleniowe SILVER+
  • Podręcznik dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych

Strona projektu: www.silverplus.erasmus.site

Partnerzy

Koordynator – Institut Regional d’Insertion Professionnelle et Sociale – Bastia, Francja
Coopérative d’Activité et d’Emploi dans les Services A la Personne et la Silver Economie – Bastia, Francja
GO EUROPE – Walencja, Hiszpania
Associazione C’ENTRO – Chioggia, Włochy
CIEP asbl – Bruksela, Belgia
FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania
Danmar Computers sp. z o.o.– Rzeszów, Polska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.