Shaping Digital Classes

Shaping Digital Classes
Numer projektu: 2019-1-DE02-KA204-006258
Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego trenerów i nauczycieli w celu rozwijania ich umiejętności cyfrowych na potrzeby nauczania. Projekt zakłada zwiększenie świadomości w zakresie konieczności praktykowania cyfrowej pedagogiki w klasach. Główną grupą docelową projektu są trenerzy, zwłaszcza o niskim poziomie umiejętności cyfrowych, uczący języków, zwłaszcza migrantów. Jednak projekt skierowany jest również do instytucji dydaktycznych i szkoleniowych.

Projekt Shaping Digital Classes jest zgodny z założeniami europejskich ram pt. DigComEdu, w zakresie oceny profesjonalnych kompetencji cyfrowych edukatorów. Partnerzy projektu będą pracować wokół czterech z sześciu obszarów opisanych we wspomnianych ramach, a mianowicie:

  • Zasoby cyfrowe
  • Nauczanie i uczenie się
  • Ocenianie
  • Motywowanie uczniów

W projekcie powstanie internetowa platforma edukacyjna, z kursami w formie samouczków wideo, alternatywa dla tradycyjnych treści tekstowych.

Dokładnie rzecz ujmując, następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca trwania projektu:

  • Desk research w zakresie umiejętności cyfrowych nauczycieli języków obcych.
  • Trzy kursy w zakresie umiejętności cyfrowych dla nauczycieli języków obcych.
  • Samouczki – cyfrowa reprezentacja treści szkoleniowych.
  • Internetowa platforma edukacyjna.

Wszystkie opracowane rezultaty będą dostępne na stronie internetowej projektu.

Strona projektu: http://shapingdigitalclasses.eu/

Partnerzy

Koordynator – Iberika Education Group (Niemcy)
Active Citizens Partnership (Grecja)
Dacorum Council for Voluntary Service (Wlk.Brytania)
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (Hiszpania)
Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska)

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.