SEE 4.0

SEE4.0 – Enabling Industry 4.0 in Small European Enterprises
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064936
Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Głównym celem projektu SEE4.0, jest wzmocnienie kluczowych kompetencji (wymaganych przez Przemysł 4.0) właścicieli i menedżerów MŚP poprzez opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych w celu wytrenowania i wyposażenia tej grupy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu Przemysłu 4.0. MŚP które są świadome czwartej rewolucji przemysłowej i wyposażone w umiejętności wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0, będą mogły zyskać konkurencyjność na rynku. Dokonają tego dzięki opracowanemu praktycznemu dokumentowi wdrożeniowemu, modułowym komponentom szkoleniowym SEE4.0 i zestawie narzędzi SEE4.0 z dostosowanymi ścieżkami edukacyjnymi. Treści opracowane w ramach projektu zostaną dostosowane do potrzeb osób uczących się i będą tak praktyczne, jak to możliwe, z analizami przypadków i najlepszymi praktykami zebranymi bezpośrednio z dziedziny, w której działają MŚP, w przeciwieństwie do wielu już dostępnych materiałów teoretycznych, pochodzących od organizacji badawczych lub firm konsultacyjnych, które rzadko są możliwe do wdrożenia przez MŚP.

Rezultaty projektu:

O1: Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 dla MŚP – praktyczny dokument wdrożeniowy
O2: Modułowe komponenty szkoleniowe SEE4.0
O3: Zestaw narzędzi SEE4.0 z możliwymi do dostosowania ścieżkami edukacyjnymi

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska (koordynator)
SC Ludor Engineering SRL – Valea Adanca, Rumunia
FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI – Bukareszt – Rumunia
MECB – Iklin, Malta
HERAKLION CHAMBER – Iraklion, Grecja
KAINOTOMIA & SIA EE. – Larisa, Grecja

Strona internetowa projektu: https://see40.erasmus.site/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.