NoRumourHealth

NoRumourHealth
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA204-064037
Czas realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Fake-newsy i pół-prawdy uwypukliły dezinformację, zjawisko, które zawsze istniało, ale z uwagi na możliwości, jakie oferuje obecnie internet, w ostatnich latach ich zjawisko gwałtownie wzrosło.
Dezinformacja wpływa na wszystkie obszary wiedzy, co może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla jednostek jak i społeczeństwa. W rzeczywistości, gdy dezinformacja dotyczy bardzo wielu tematów, zwiększa się możliwość negatywnego wpływu na społeczeństwo. Tak jest też w przypadku szerzenia nieprawdziwych informacji z zakresu medycyny, co zagraża zdrowiu publicznemu w niektórych regionach.
Ten projekt ma na celu udostępnienie internautom narzędzia dostępu do skontrastowanych informacji o aktualnych błędnych informacjach zdrowotnych krążących w mediach społecznościowych w celu uniknięcia ich utrwalenia jako fakty. Chociaż narzędzie będzie dostępne dla wszystkich odbiorców, interfejs użytkownika zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby dorośli mogli z niego korzystać bez trudności.

Rezultaty projektu:

  • O1: Aplikacja do wykrywania błędnych informacji zdrowotnych;
  • O2: E-moduły dotyczące dezinformacji zdrowotnych;
  • O3: Cyfrowa książka o dezinformacjach zdrowotnych.

Partnerzy

Universitat De Valencia – Walencja, Hiszpania (koordynator)
FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
Evropei Ixnilates – Wolos, Grecja
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Instituto Saludsinbulos – Madryt, Hiszpania

Strona internetowa projektu: https://norumourhealth.erasmus.site/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.