ISO – Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization.

ISO – Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization.
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979
Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Dosyć często działania małych i średnich przedsiębiorstw związane z ekspansją zagraniczną są podejmowane bez odpowiedniego przygotowania i strategii. Jednym z punktów wsparcia przedsiębiorców w działaniach międzynarodowych są izby gospodarcze oraz szeroko rozumiane instytucje zajmujące się kształceniem i edukacją zawodową, lecz większość przedstawionych wyżej jednostek nie posiada właściwych narzędzi i wiedzy w tym obszarze.

Cele projektu:

Celem projektu ISO jest praca nad stworzeniem nowej funkcji zawodowej jaką jest „Internationalization Service Officer” (Specjalista ds. Usług Internacjonalizacji) i przygotowanie pracowników izb gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych, pracujących bezpośrednio z MŚP do pełnienia tej roli.

Rezultaty projektu:

  • Podręcznik szkoleniowy dla przyszłych specjalistów ds. usług internacjonalizacji;
  • Zestaw filmów z przedstawicielami MŚP, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z internacjonalizacją;
  • Aplikacja do oceny zdolności internacjonalizacji oraz treningu podmiotów start-upowych.

Grupa docelowa:

Bezpośrednią grupą docelową projektu będą pracownicy izb gospodarczych i przemysłowych, pracownicy dostawców usług VET oraz trenerzy VET, którzy pracują i wspierają MŚP (handel i usługi) w zakresie internacjonalizacji.

Partnerzy

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – Katowice, Polska – Koordynator
HERAKLION CHAMBER – IRAKLEIO KRITI, Grecja
CENFIM – La Sènia, Hiszpania
AEVA – Aveiro, Portugalia
Fondazione Ifel Campania – Neapol, Włochy
Danmar Computers Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE – Tralee, Irlandia

Strona internetowa: https://iso.erasmus.site/

Facebook: https://www.facebook.com/iso.erasmus

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.