INCAS

INCAS – INcreasing impaCt in internAtional work placementS
Numer projektu: 2018-1-UK01-KA204-048219
Czas realizacji: 01.11.2018 – 31.01.2021

Opis projektu

Głównym celem projektu INCAS jest podniesienie jakości uczenia się poprzez wymiany międzynarodowe dla młodych dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez lepsze przygotowanie, realizację i ocenę / walidację międzynarodowych doświadczeń związanych z mobilnością. Grupą docelową projektu INCAS są młodzi dorośli w wieku 18-30 lat, którzy są społecznie, ekonomicznie i edukacyjnie pokrzywdzeni i napotykają na liczne bariery w integracji społecznej i gospodarczej. Ponowne zaangażowanie w edukację i szkolenie stanowi wyzwanie dla tej grupy docelowej i zaangażowanie w mobilność międzynarodową jest jeszcze większym wyzwaniem, o czym świadczy niski wskaźnik uczestnictwa w mobilności międzynarodowej młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. INCAS ma na celu zapewnienie zestawu usług i narzędzi dostosowanych do specyficznych potrzeb tych młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a tym samym ma na celu poprawę jakości (mobilnej) możliwości uczenia się.

INCAS koncentruje się na trójkącie podmiotów uczestniczących w stażach drugiej szansy, tj. słuchaczy, nauczycieli / trenerów i pracodawców oraz zapewnia zasoby i narzędzia, które umożliwiają wysokiej jakości międzynarodowe praktyki zawodowe. Celem jest wybranie najlepszych praktyk z różnych krajowych zasobów i działań, aby poprawić je dzięki dalszemu wkładowi pracodawców i udostępnić te zasoby młodym dorosłym w niekorzystnej sytuacji w bardziej angażujący i praktyczny sposób, za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy i online e-portfolio, system monitorowania jakości oraz bazę danych europejskich dostawców praktyk.

Strona projektu: incas.erasmus.site

Partnerzy

DONCASTER COLLEGE – Doncaster, Wielka Brytania
STICHTING EURICON – Gulpen, Holandia
Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein – Abt. Mönchengladbach – Mönchengladbach, Niemcy
CESIE – Trapetto, Włochy
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sopocie – Sopot, Polska
Association Europeene des Villes des Ecoles de la Deuxieme Chance – Moenchengladbach, Niemcy
Asociatia Noi de asemenea – Piatra-Neamt, Rumunia
ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO DE SEGUNDA OPORTUNIDADE – Matosinhos, Portugalia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.