HateBusters: Youth Against Hate

HateBusters – Youth Against Hate
Numer projektu: 2019-3-AT02-KA205-002565
Czas realizacji: 31.05.2020 – 30.05.2022

Opis projektu

HateBusters to 24-miesięczny unijny projekt w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy 5 organizacji z 5 krajów europejskich zajmujących się zapobieganiem mowie nienawiści i cyberprzemocy.

Cele projektu:

  • Wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi w umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z mową nienawiści w Internecie i poza nim.
  • Umożliwienie im dalszej pracy nad zapobieganiem przyczynom, które prowadzą do tego niebezpiecznego zjawiska, poprzez łączenie w większym stopniu zachowań w realnym życiu z zachowaniami w sieci i rzeczywistym wpływem, jaki na jednostki ma mowa nienawiści i cyberprzemoc w sieci.

Rezultaty projektu:

  • SZKOLENIE HATEBUSTERS
  • PORADNIK HATEBUSTERS: JAK WALCZYĆ Z MOWĄ NIENAWIŚCI I CYBERPRZEMOCĄ
  • ZESTAW NARZĘDZI HATEBUSTERS ZWIĘKSZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ
  • APLIKACJA HATEBUSTERS

Grupa docelowa:

  • Trenerzy, edukatorzy, nauczyciele i członkowie organizacji pozarządowych
  • Młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi zagrożonych marginalizacją i pochodzących ze środowisk migracyjnych

Strona internetowa: https://hatebusters.erasmus.site/

Partnerzy

Südwind z Austrii (Koordynator)

Kainotomia z Grecji

Danmar Computers z Polski

Crossing Borders z Danii

Mine Vaganti NGO z Włoch

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.