Go-Digital – Increasing adult educators’ competencies to encourage female employment in the digital sector of the labour market

Go-Digital – Increasing adult educators’ competencies to encourage female employment in the digital sector of the labour market
Numer projektu: 2019-1-LT01-KA204-060723
Czas realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2022
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Badanie UE „Women in Digital Age” (2016) pokazuje, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorze cyfrowym, ponieważ stanowią tylko 21,5% wszystkich pracowników. W ostatnich latach znaczenie miejsc pracy w tym sektorze nieustannie rośnie. Kobiety jednak boją się wybierać zawody związane z cyfyzacją. Jako powody takiego stanu rzeczy wymienia się brak inspiracji i wzorców do naśladowania. Projekt Go-Digital ma przyczynić się do realizacji strategii UE poprzez edukację. Projekt przyczynia się również do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”: zwiększenia stopy zatrudnienia o 75% oraz zwiększenie udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%.

Cel:

  • Motywowanie kobiet do znalezienia zatrudnienia w sektorze cyfrowym.

Bezpośrednia grupa docelowa:

  • 120 nauczycieli / trenerów osób dorosłych;
  • 72 kobiety ze środowisk defaworyzowanych.

Rezultaty projektu:

  • O1 – Program szkoleniowy dla nauczycieli dorosłych „Coaching w zakresie zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy”.
  • O2 – Narzędzie oceny pozwalające rozpoznać kompetencje dorosłych nauczycieli-trenerów i wyposażyć ich w „cyfrowe odznaki”.
  • O3 – Zestaw otwartych zasobów edukacyjnych dla kobiet: „Dlaczego przekwalifikowanie do zatrudnienia w sektorze cyfrowym jest dla mnie ważne?”.

Partnerzy

LWLO – Kowno, Litwa (koordynator)
MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL – Gijon, Hiszpania
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD – Nikozja, Cypr
Danmar Computers – Rzeszów, Poland
ASOCIATIA IN VARIETATE CONCORDIA – Konstanca, Rumunia
Informacijos technologiju mokymo centras – Kowno, Litwa

Strona internetowa: https://godigital.lmlo.lt/

Facebook: https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.