Future Work

Future Work – how to equip trainers with competences to provide learners with skills for agile and digital work
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063343
Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Opis projektu

Projekt ma na celu analizę brakujących umiejętności cyfrowych trenerów i beneficjentów z pomocą narzędzia SELFIE, które opiera się na opracowanych przez Komisję Europejską ramach kompetencyjnych w zakresie technologii cyfrowych (DigCompOrg) dla organizacji działających na polu edukacji. Na podstawie analizy, opracowane zostaną narzędzia wspierające trenerów, ponieważ tylko wykwalifikowani prowadzący są w stanie wyposażyć (przyszłych) pracowników w kompetencje potrzebne do pracy w środowisku cyfrowym. Partnerstwo strategiczne ma na celu wypracowanie rezultatów, które przyniosą korzyści w postaci bardziej nowoczesnego, dynamicznego i profesjonalnego środowiska wewnątrz organizacji. Odpowiednio przeszkoleni trenerzy będą potrafili włączać nowe metody do codziennej pracy, a to przyniesie korzyści zarówno beneficjentom, w postaci nowych umiejętności, jak i przedsiębiorstwom poprzez możliwość zatrudnienia odpowiednio przygotowanych osób.

W ramach projektu opracowane zostaną następujące rezultaty:

  • Badania i analiza z użyciem narzędzia SELFIE. Badanie określi brakujące umiejętności cyfrowe trenerów i beneficjentów. Jego wyniki stworzą podstawę do uzyskania kolejnych rezultatów.
  • Podręcznik i zestaw narzędzi dla trenerów FUTURE WORK (w tym ćwiczenia oparte na wynikach analizy potrzeb).
  • Narzędzie FUTURE WORK zawierające zalecenia dotyczące przyszłych umiejętności zawodowych.
  • Aplikacja mobilna FUTURE WORK

Strona projektu : https://alvia.ro/fw

Partnerzy

Dimitrie Cantemir University of Targu Mures – Targu Mures, Rumunia
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining – Wiedeń, Austria
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Dekaplus Business Services – Limassol, Cypr
Camera Di Commercio I.A.A. Di Terni – Terni, Włochy
Sociedade Portuguesa De Inovação – Porto, Portugalia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.