EDU4SENT – “Developing The Competences Of Educators To Promote Social Entrepreneurship Of Adults With Migrant Background”

ACT2IMPACT – Development of Critical and Creative Thinking Skills to Foster Employment and Impact Success in Job
Numer projektu: 2019-1-TR01-KA204-074020
Czas realizacji: 31.12.2019 – 30.12.2021

Opis projektu

Projekt Edu4Sent został opracowany przy ścisłej współpracy organizacji międzysektorowych w krajach, które stanowią jedną z najważniejszych granic Europy dla migrantów (uchodźców i osób ubiegających się o azyl) przybywających z regionu Morza Śródziemnego. Kluczowym elementem naszego projektu jest umożliwienie migrantom i uchodźcom rozwijania umiejętności i uzyskania dostępu do wiedzy i kompetencji, które pozwolą im zbudować solidne podstawy egzystencji, w tym możliwość zostania przedsiębiorcą, a tym samym przyczynią się do dalszego tworzenia miejsc pracy. Projekt ma na celu pomoc młodym dorosłym uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl w rozwijaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w celu tworzenia własnych miejsc pracy.

Projekt ma na celu:

  • Poszerzenie wiedzy i kompetencji edukatorów/specjalistów w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej, co w dłuższej perspektywie ułatwi im rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród osób uczących się, pochodzących ze środowisk migracyjnych,
  • Zwiększenie podaży wysokiej jakości możliwości kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej, dostosowanej do potrzeb zarówno nauczycieli nieposiadających wcześniej odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie, jak i nisko wykwalifikowanych osób dorosłych, ze środowisk migracyjnych.
  • Zwiększanie kompetencji edukatorów jako trenerów przedsiębiorczości społecznej.
  • Wzmocnienie ducha przedsiębiorczości społecznej i podniesienie świadomości na temat różnych ścieżek dążenia do samowystarczalności.
  • Zwiększenie znaczenia oferty edukacyjnej i kwalifikacji dla rynku pracy oraz wzmocnienie powiązań między światem przedsiębiorczości społecznej i trenerami osób dorosłych, a ostatecznie także z uczącymi się imigrantami

Rezultaty projektu:

  • Otwarty Internetowy Kurs Przedsiębiorczości Społecznej – LMS
  • Otwarty kurs online – treści edukacyjne

Strona internetowa: edu4sent.org

Partnerzy

PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI – Zonguldak, Turcja (Koordynator)
ZONGULDAK VALİLİĞİ – Zonguldak, Turcja
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – Larissa, Grecja
DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O. – Rzeszów, Polska
FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLUS – Sycylia, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.