ECOLES

Economic and Consumer Literacy in European Schools
Numer projektu: 2020-1-BG01-KA201-079100
Czas realizacji: 01-10-2020 – 31.03.2022

Opis projektu

Głównym celem projektu ECOLES jest doskonalenie umiejętności ekonomicznych i konsumenckich uczniów, podniesienie poziomu podstawowych umiejętności (czytania i pisania, liczenia i podstawowych umiejętności informatycznych) oraz świadomości praw przysługującym im jako europejskim konsumentom. Rezultaty powstałe w projekcie zapewnią nauczycielom pokrewnych przedmiotów, narzędzia przekazywania ważnych komunikatów i koncepcji rynku. W ramach projektu zostaną zaprojektowane i rozpowszechnione materiały szkoleniowe oraz gra, którą można będzie wykorzystać w różnych grupach docelowych i dla różnych grup wiekowych (7-18 lat).

Innowacyjność tego projektu polega na tym, że dostarcza on użytecznych i łatwych w użyciu narzędzi dla uczniów i nauczycieli. Za ich pomocą, mogą pogłębiać swoją wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych i konsumenckich. Materiały edukacyjne będą również skierowane do uczniów (7-18 lat), dla których takie materiały nie są powszechnie dostępne. Gra, która powstanie, zapewni ambitne i zabawne środowisko nauczanie, które umożliwi samodzielne prowadzenie procesu uczenia się.

Projekt skierowany jest głównie do uczniów w wieku 7-18 lat oraz nauczycieli zajmujących się sprawami konsumenckimi, kierowników szkół. Grupa docelowa będzie odgrywała kluczową rolę w projekcie.

Strona internetowa: W trakcie realizacji

Partnerzy

Koordynator: Veliko Turnovo University St St Cyril And Methodius – Bułgaria

Enoros Consulting Limited – Cypr

Kentro Prostasias Katanaloton Kepka – Grecja

The Rural Hub CLG– Irlandia

Danmar Computers – Polska

Kuressaare Gümnaasium – Estonia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.