ECHE

ECHE – European Cultural Heritage Enterprise
Numer projektu: 2018-2-CY02-KA205-001313
Czas realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2020

Opis projektu

Projekt ECHE wspiera rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości obejmującej dziedzictwo kulturowe (ang. Cultural Heritage Entrepreneurship – CHE) i kompetencji cyfrowych za pomocą różnych metod takich jak: zindywidualizowane uczenie się, wspólne uczenie się i strategiczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest głównie do młodych ludzi i dla nich dedykowane są następujące rezultaty:

  • Interaktywna gra łącząca transfer wiedzy i zdobywanie umiejętności podczas zabawy i bezpośredniej współpracy ludzi młodych i osobami z nimi pracującymi.
  • Aplikacja mobilna ECHE dla osób pracujących z młodzieżą, której celem jest umiędzynarodowienie i digitalizacja programów nauczania. Aplikacja mobilna będzie “mapą drogową” wydarzeń takich jak spotkania i dni informacyjne, nadchodzące szkolenia czy warsztaty.
  • Dokument dotyczący polityki, który będzie wskazywał różne sposoby angażowania młodzieży w działalność CHE w nadchodzących latach, ponieważ przedsiębiorczość w zakresie dziedzictwa kulturowego staje się coraz bardziej popularna.

Strona projektu: eche.erasmus.site

Partnerzy

Cross Culture International Foundation Cyprus – Pafos, Cypr
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
University of Tartu – Tartu, Estonia
Petit Pas – Trani, Włochy
Tavo Europa – Vilnius, Litwa

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.