EASIMS

EASIMS: InnovativE trAining Solution for implementing Integrated Management System (IMS) in SME (EASIMS)
Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050334
Czas realizacji: 01.11.2018 – 28.02.2021

Opis projektu

Zintegrowane systemy zarządzania (IMS) pomagają firmom zajmującym się normami jakości, środowiska i bezpieczeństwa (głównie ISO9001, 14001 / EMAS, 45001) w celu zmniejszenia trudności związanych z wdrażaniem systemów zarządzania i kosztów utrzymania. Ponadto ten system wspiera konkurencyjność firm i wdrażanie strategii. W obrębie UE MŚP stanowią 99% firm i zatrudniają 68% pracowników, a liczba ta rośnie. MŚP z ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi ma utrudnione zadanie w przypadku tworzenia i utrzymywania tych systemów, które mogłyby pomóc im zwiększyć konkurencyjność w perspektywie średnio- i długoterminowej. Obecnie istnieje wyraźny brak kursów szkoleniowych, materiałów i narzędzi pomagających MŚP w zdobywaniu umiejętności i wiedzy potrzebnych do skutecznego wewnętrznego wdrożenia IMS.

Rezultaty projektu:
Projekt EASIMS opracuje 2 innowacyjne środki szkoleniowe ułatwiające projektowanie i wdrażanie IMS w MŚP, zmieniając podejście szkoleniowe:

    • 1-A modułowy kurs oparty na zarządzaniu procesami (identyfikacja, projektowanie, implementacja, rewizja i doskonalenie procesów i ich elementów) składający się z 50 tabletek treningowych związanych z określonymi działaniami i zadaniami.
    • 2-A oprogramowanie mające na celu ułatwienie praktycznego projektowania i wdrażania IMS. Będzie przydatne dla menedżera MŚP IMS w każdym sektorze. Dla MŚP z branży meblarskiej zostanie opracowany przypadek zastosowania.

Rezultaty te zapewnią praktyczną pomoc szkoleniową i pomogą menedżerom IMS w zdobywaniu wiedzy, poprzez projektowanie i wdrażanie IMS w konkretnym MŚP.

Strona projektu: https://easims.erasmus.site/

Partnerzy

CENFIM – La Sènia, Hiszpania (koordynator)
AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLES Y AFINES
DE LA REGION DE MURCIA – Murcja, Hiszpania
URV – Tarragona, Hiszpania
Danmar Computers sp z o.o. – Rzeszów, Polska
U.E.A. z.s. – Praga, Republika Czeska
FCBA – Champs-sur-Marne, Francja
IIS G. MERONI – Lissone, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.