CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers

CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers
Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005051
Czas realizacji: 01.10.2018–30.09.2020

Opis projektu

Kompetencje międzykulturowe w dzisiejszej rzeczywistości są kompetencjami kluczowymi ze względu na znaczny wzrost migracji i przemieszczania się ludzi w różnych krajach. Niemniej jednak rozwój kompetencji międzykulturowych nie jest jeszcze powszechny na kluczowych ścieżkach edukacyjnych. Dotyczy to szczególnie trenerów z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Cele CIT4VET – otwarty internetowy katalog narzędzi międzykulturowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego, – zaspokaja potrzebę kompetencji międzykulturowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Projekt – wspierany przez konsorcjum partnerów z Bułgarii, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii i Polski – pomaga poprawić i zwiększyć zdolność trenerów VET do oferowania szkoleń międzykulturowych poprzez oferowanie:

  • internetowego katalogu dostępnych narzędzi międzykulturowych do wykorzystania w szkoleniu grup zróżnicowanych kulturowo
  • międzykulturowego materiału szkoleniowego do samodzielnej nauki lub do wykorzystania w szkoleniach
  • przewodnika do katalogu ze słownikiem terminów

Strona projektu: https://cit4vet.erasmus.site

Partnerzy

Assist GmbH (koordynator) – Paderborn, Niemcy
Institute of technology Tralee – Tralee, Irlandia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
B.I. Intercultural Business Improvement – Hilversum, Holandia
Runi Center – Sofia, Bułgaria
C.K. Edukator – Rzeszów, Polska
Diciannove – Genua, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.