Breaking Weight Bias

Breaking Weight Bias – Promoting Health without harming through digital training tools
Numer projektu: 2020-1-UK01-KA204-079106
Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022

Opis projektu

W ramach projektu zostanie opracowany innowacyjny zestaw materiałów szkoleniowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia na temat szkodliwego wpływu nadwagi oraz wyjaśnienie, że leczenie otyłości jest bardziej złożone niż ograniczanie się do stwierdzenia „jedz mniej – ruszaj się więcej” oraz promowanie zdrowego trybu życia. Kurs szkoleniowy Breaking Weight Bias dostarczy pracownikom medycznym odpowiednie narzędzia metodologiczne, w taki sposób, aby podejść do osób które są dotknięte otyłością ze zrozumieniem, empatią i szacunkiem oraz wspierać ich w poprawie samopoczucia psychicznego i fizycznego. Projekt ma również na celu stworzenie międzynarodowej sieci współpracy, oceny i ma pomoc w promowaniu materiałów szkoleniowych Breaking Weight Bias w systemach opieki zdrowotnej wśród specjalistów w całej Europie.
GRUPA DOCELOWA

  • Pracownicy służby zdrowia, w tym lekarze, pielęgniarki, dietetycy, psychologowie, psychiatrzy, itp., którzy chcą zapewnić swoim pacjentom/klientom odpowiednie wsparcie
  • Osoby z nadwagą, które chcą poprawić jakość swojego życia
  • Organizacje opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego, instytucje charytatywne i stowarzyszenia
  • Uniwersytety i szkoły wyższe
  • Organizacje szkoleniowe
  • Osoby podejmujące decyzje w dziedzinie zdrowia publicznego

Strona internetowa: W trakcie realizacji

Partnerzy

Koordynator: Civic Computing Limited  – UK
Inova Consultancy LTD – UK
Emmanouela Leounaki – Grecja
Danmar Computers Sp z o.o. – Polska
Atermon B.V. – Holandia
Universitatea Babes Bolyai – Rumunia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.