B-LAND

B-LAND – Promote and Strengthen Business Development Skills in Rural Communities
Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089
Czas realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Opis projektu

Rolnictwa, leśnictwo i obszary wiejskie – są to 3 obszary, których w szczególności dotyczy projekt B-LAND.

Ale o czym konkretnie jest projekt?

Głównym celem projektu B-LAND jest wsparcie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego nisko wykwalifikowanych osób dorosłych, aby Ci drudzy stali się przedsiębiorcami odnoszącymi sukcesy, koncentrującymi się na rozwoju małych przedsiębiorstw. Partnerstwo ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli / trenerów przedsiębiorczości poprzez innowacyjną pedagogikę i podejście do nauczania z wykorzystaniem interaktywnej i innowacyjnej aplikacji mobilnej dla sektora rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca trwania projektu:

  • Ramy kompetencji dla uczenia się przedsiębiorczości w kontekście obszarów wiejskich
  • Struktura kursu szkoleniowego i opracowanie materiałów dla 5 modułów szkoleniowych
  • Wielojęzyczna aplikacja – MOBILNA KLASA – narzędzie cyfrowe
  • Przewodnik dobrych praktyk szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju osobistego na obszarach wiejskich

Główny rezultat tego projektu to wielojęzyczna aplikacja MOBILNA KLASA podzielona na 5 krótkich modułów szkoleniowych stworzona na potrzeby innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego, i która zawiera najważniejsze tematy dotyczące edukacji w zakresie przedsiębiorczości: modelowanie biznesu, myślenie projektowe, planowanie biznesowe i wykorzystanie narzędzi TIK. Ponadto, rezultat ten opiera się na podejściu pedagogicznym, czyli sposobie w jaki nauczyciele mogą rozwijać swoje umiejętności dostarczania spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego i przyczyniać się do bardziej angażującej oraz przydatnej nauki młodych dorosłych z obszarów wiejskich.

Co więcej, podejście w ramach projektu B-LAND okaże się istotne dla zapewnienia motywacji i zaangażowania w doskonalenie umiejętności uczenia się dorosłych. To innowacyjne podejście do e-learningu zostanie uzupełnione PRZEWODNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK – praktyk doświadczonych nauczycieli / szkoleniowców kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji formalnej, dostarczając wskazówek, jak wyposażyć uczących się w wiedzę i umiejętności istotne dla przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.

Strona projektu: http://b-land.eu/

Partnerzy

Koordynator – University of Forestry (Bułgaria)

University of Thessaly (Grecja)

Valencia INNO HUB (Hiszpania)

LOGICA (Bułgaria)

Biognosis (Grecja)

Stowarzyszenie ARID  (Polska)

Danmar Computers (Polska)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.