VALITS 2.0 – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Pierwsze spotkanie projektu Valits 2.0 odbyło się w Saalfelden (Austria). Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu 20-21 stycznia 2020. Projekt Valits 2.0 skierowany jest do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz dla osób o niskich kwalifikacjach. Nieformalne umiejętności przekrojowe są często “kluczem” dostępu do ...
Czytaj dalej...

RoboStem – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Pierwsze spotkanie projektu RoboStem odbyło się w dniach 15-16 stycznia 2020 w Iasi (Rumunia). Celem projektu jest rozwijanie umiejętności STEM u uczniów i organizowanie zajęć edukacyjnych w szkołach, które są praktyczne, interdyscyplinarne i nowatorskie w ich ćwiczeniu. Rozwój aktywnej i innowacyjnej, interdyscyplinarnej i opartej na współpracy metodologii jest konieczności...
Czytaj dalej...

Ostatnie spotkanie partnerów projektu REST

Za nami ostatnie spotkanie partnerów projektu REST, na którym rozdzielono pozostałe zadania i ustalono ostatnie terminy. Spotkanie odbyło się w Marsylii, 9 stycznia 2020 roku. Sam projekt mimo, że trwał tylko rok, to wierzymy, że w znaczący sposób wpłynął na grupę docelową. Moment kulminacyjny jest wciąż przed nami, ponieważ dopiero w lutym ruszy nasza kampania crowdfundi...
Czytaj dalej...

DigiEU – Digital Garden for European Schools

DigiEU - Digital Garden for European Schools Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979 Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu DigiEU to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest doświadczenie metody nauczania sprzyjającej uwadze uczniów, stymulującej i dającej przestrzeń dla potrzeby aktywneg...
Czytaj dalej...

Valits 2.0

Valits 2.0 - VALidating Informal and Transversal Skills for Disadvantaged and Low Skilled Persons Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-065683 Czas realizacji: 01.12.2019 - 30.11.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób o niskich kwalifikacjach, nieformalne umiejętności przekrojowe są często "kluczem...
Czytaj dalej...

ISO – Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization.

ISO - Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization. Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979 Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Dosyć często działania małych i średnich przedsiębiorstw związane z ekspansją zagraniczną są podejmowane bez odpowiedniego przygotowania...
Czytaj dalej...

NoRumourHealth

NoRumourHealth Numer projektu: 2019-1-ES01-KA204-064037 Czas realizacji: 01.12.2019 - 30.11.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Fake-newsy i pół-prawdy uwypukliły dezinformację, zjawisko, które zawsze istniało, ale z uwagi na możliwości, jakie oferuje obecnie internet, w ostatnich latach ich zjawisko gwałtownie wzrosło. Dezinformacja wpływa na wsz...
Czytaj dalej...

RETAIL – Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models

erasmus
RETAIL - Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models Numer projektu: 2019-1-IE01-KA202-051410 Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Sektor handlu w UE obejmuje 5,5 miliona firm, zatrudnia 29 milionów osób, 18% osób prowadzących działalność na własny r...
Czytaj dalej...

SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups

SAVE - Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202- 065209 Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy....
Czytaj dalej...

Shaping Digital Classes

Shaping Digital Classes Numer projektu: 2019-1-DE02-KA204-006258 Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego trenerów i nauczycieli w celu rozwijania ich umiejętności cyfrowych na potrzeby nauczania. Projekt zakłada zwiększenie świadomości w zakresie konieczności praktyko...
Czytaj dalej...