Persist EU

Persist EU - Knowledge, beliefs, Perceptions about Science of European Students Numer projektu: 2018-1-ES01-KA0203-050827 Czas realizacji: 01.11.2018 - 31.10.2020 Opis projektu Promowanie demokratycznej Unii Europejskiej wymaga również promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, gdzie obywatele mają znaczący udział w procesach politycznych. Jednym z celó...
Czytaj dalej...

C&E in HT

C&E in HT - Promoting the Hospitality and Tourism sectors online Numer projektu: 2018-1-IE01-KA201-038799 Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Opis projektu Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych studentów i nauczycieli poprzez zapewnienie bezpłatnych zasobów e-learningowych o otwartym kodzie źródłowym. W 2006 r. Parlament Europejski ...
Czytaj dalej...

DIRECTION 4.0

DIRECTION 4.0 - Promation and development of Industry 4.0 related skills Numer projektu: 2018-1-FR01-KA201-047889 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2020 Opis projektu Przemysł 4.0 i technologie związane z tą koncepcją szybko się rozwijają i zaczynają mieć rzeczywisty wpływ na życie obywateli UE. Problemy zidentyfikowane przez partnerów projektu w ich krajac...
Czytaj dalej...

Skills beyond the Seas

Skills beyond the Seas Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050772 Czas realizacji: 01.12.2018 – 31.05.2021 Opis projektu Sektor morski stoi teraz w obliczu trudnej sytuacji oraz pewnego paradoksu, mianowicie z jednej strony występuje obecnie niedobór młodych marynarzy, ale z drugiej strony pojawia się średnio i długoterminowe zagrożenie związane z redundancją z...
Czytaj dalej...

SMART-MT

SMART-MT - SMART MATHEMATICS TEACHER Numer projektu: 2018-1-LT01-KA201-046956 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2020 Opis projektu Projekt SMART-MT przyczyni się do osiągnięcia nadrzędnych celów strategii "Europa 2020": zmniejszenia liczby osób osiągających słabe wyniki w czytaniu, naukach ścisłych i matematyce do 15% oraz wdrożenie priorytetu "Inteligentn...
Czytaj dalej...

DICE

DICE - Diversity Inclusion Citizenship Empowerment Numer projektu: 2018-1-FR01-KA202-048228 Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Opis projektu Projekt ma na celu opracowania zintegrowanego, innowacyjnego podejścia na rzecz integracji społecznej, różnorodności i europejskiego obywatelstwa dla specjalistów pracujących z nowoprzybyłymi w celu opracowania bard...
Czytaj dalej...

LOGIN

Logistics Technologist – new harmonized qualification to unify, regulate and optimize in an innovative concept the disparate logistics activities from a fabrication system (LOGIN) Numer projektu: 2018-1-RO01-KA202-049371 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2021 Opis projektu Projekt LOGIN ma na celu wprowadzenie nowej kwalifikacji na poziomie EQF 4 przeznaczo...
Czytaj dalej...

CONCISE

CONCISE - Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science Numer projektu: SwafS-19-2018-2019 / H2020-SwafS-2018-2020 (RIA), ID 824537 Czas realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2020 Opis projektu Projekt CONCISE ma na celu wygenerowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat komunikacji naukowej, z udziałem szerokiego grona interesariuszy, o...
Czytaj dalej...

BOOST4Youth

BOOST4Youth - online Business and e-cOmmerce cOaching for increasing entrepreneurShip among youth Numer projektu: 2018-1-UK01-KA205-047672 Czas realizacji: 03.09.2018 – 02.09.2020 Opis projektu Projekt BOOST4youth ma na celu wsparcie młodych osób poprzez dostarczenie spersonalizowanych strategii online w temacie sprzedaży transgranicznej, aby ułatwić drogę do...
Czytaj dalej...

BRACKET

Bracket - Boosting a novel and innovative tRAining approaCh of Key Enabling Technologies Numer projektu: 2018-1-HR01-KA202-047493 Czas realizacji: 01.11.2018 – 30.04.2021 Opis projektu Celem projektu BRACKET jest wdrożenie, w postaci otwartych zasobów online, kluczowych technologii wspomagających kształcenie i szkolenie zawodowe. Zawartość kursu zostanie p...
Czytaj dalej...